فروشگاه تاسیسات محمدی

 (نمایندگی لوله و اتصالات UPVC)

آقای ایرج محمدی

آدرس : ایلام-بلوار جنوبی امام خمینی-جنب بانک سپه-فروشگاه تاسیسات محمدی

تلفن: 08433353177

09182408096