فروشگاه لوازم بهداشتی ساختمانی مودت  

(نمایندگی لوله و اتصالات پنج لایه)

آقای حقیقی خوشخو )مودت(

آدرس : کرج -  خیابان شهید بهشتي- بین چهار راه  طالقاني و میدان شهدا روبروي بیمه مركزي ایران-  فروشگاه لوازم بهداشتي و ساختمانی مودت

 تلفن: 026-32266582    026-32266583    026-32266664
فکس: 026-32236618 

ایمیل: mavedat5@gmail.com