پخش دلند پلیکا شمال

(نمایندگی لوله و اتصالات  پی وی سی وپنج لایه)

آقای امیری مقدم

آدرس : دلند - بلوار امام رضا، فروشگاه حاج محمد امیری مقدم و پسران

تلفن: 600-500-01735891400

09111752157