فروشگاه اخوان مافی نژاد

(نمایندگی لوله و اتصالات  پی وی سی)

آقای احسان مافی نژاد

آدرس : قزوین، بلوار میرزا کوچک خان،مقابل کمیته امداد، فروشگاه اخوان مافی نژاد

تلفن: 02833226687

فکس: 02833237900