فروشگاه مرکزی یحیی شامی

( نمایندگی لوله و اتصالات پی وی سی )

آقای یحیی شامی

آدرس : زنجان -  داخل فلکه بلوار استقلال -  فروشگاه مرکزی یحیی شامی

تلفکس: 024-33544429

 

 
فروشگاهرگاگستر

(نمایندگی لوله و اتصالات پی وی سی )

آقای منصور مرسلی

آدرس : هیدج –  ورودی شهرک صنعتی هیدج -  فروشگاه رگا گستر

تلفن:  024 -35750930     024- 35751581-2

فکس: 024-35751580 

ایمیل: rezasalehi4954@gmail.com