• حضور گروه صنعتی خسرو نیکو پلاست در هفدهمین نمایشگاه بین المللی حرارتی،برودتی و سیستمهای تهویه ایران-تبریز از 16-19 اردیبهشت ماه سال 1393
  • تابستانی خنک با تجهیزات سرمایشی KNP
  • خسرویت ، دوست دار محیط زیست
  • کیفیت نیکو پلاست حاصل نیک اندیشی ماست
  • خسرو نیکو پلاست نیک اندیش خلاق
  • آتاپایپ ، نگین صنعت آذربایجان
  • شماره پیام کوتاه گروه صنعتی خسرو نیکو پلاست : 3000568181