sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer
sublayer sublayer sublayer sublayer
sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer
sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer
sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer
حضور گروه صنعتی خسرو نیکو پلاست در نمایشگاه بین المللی تهران - 18 لغایت 21 مرداد 1394
تجلیل از گروه صنعتی خسرو نیکو پلاست به عنوان واحد نمونه صنعتی و معدنی سال 1393