• تابستانی خنک با تجهیزات سرمایشی KNP
  • آتاپایپ ، نگین صنعت آذربایجان
  • خسرویت ، دوست دار محیط زیست
  • خسرو نیکو پلاست نیک اندیش خلاق
  • کیفیت نیکو پلاست حاصل نیک اندیشی ماست
  • شماره پیام کوتاه گروه صنعتی خسرو نیکو پلاست : 3000568181
  • آتابای ، ارزشی ماندگار
  • جنس فروخته شده، پس گرفته می شود.

فرم درخواست نمایندگی

مشخصات متقاضی :
نام و نام خانوادگی :   نام پدر :
تاریخ تولد : شماره شناسنامه :
محل صدور : کد ملی :
نام فروشگاه :   نوع فعالیت :
آدرس فروشگاه :  
تلفن :   فکس :
همراه :   منطقه :
استان :   شهرستان :  
نگرشها و دیدگاه های متقاضی :
اولویت بندی شما برای فروش بهتر :
پیشنهاد شما برای فروش بهتر :
نقش آتاپایپ در سیستم فروش شما :
سایر موارد :
مشخصات و وضعیت محیط کاری متقاضی :
وضعیت محل کار :
وضعیت تملک محل کار :
دارای پروانه کسب از اتحادیه و صنف :
شماره پروانه کسب : تاریخ پروانه کسب :
متراژ محل کار :
آدرس دقیق محل کار :
متراژ انبار محصول :
آدرس دقیق انبار :
فاصله انبار تا محل کار :
تعداد پرسنل و نیروی انسانی شاغل در محل کار :
سوابق کاری :
سابقه فعالیت در زمینه کاری مرتبط :
1 - مدت :
2 - مدت :
3 - مدت :
4 - مدت :
5 - مدت :
سابقه همکاری و یا نمایندگی برای دیگر محصولات یا شرکتها :
1- شرکت یا محصول: فروش ماهیانه(حجمی/ریالی) :
2- شرکت یا محصول: فروش ماهیانه(حجمی/ریالی) :
3- شرکت یا محصول: فروش ماهیانه(حجمی/ریالی) :
4- شرکت یا محصول: فروش ماهیانه(حجمی/ریالی) :
5- شرکت یا محصول: فروش ماهیانه(حجمی/ریالی) :
فعالیت اقتصادی :
بانک های طرف قرارداد :
1- بانک شعبه : شماره حساب :
2- بانک شعبه : شماره حساب :
3- بانک شعبه : شماره حساب :
شماره کد اقتصادی : شماره کارت بازرگانی :
میزان ریالی فروش شما در یکسال اخیر (فقط لوله های 5 لایه) :
پیش بینی میزان فروش با توجه به قابلیت و کشش منطقه :
توانایی فروش شما در منطقه مورد تقاضا برای نمایندگی :
نحوه خرید :
تضامین کاری :
کد امنیتی :
توجه : لطفاً تمامی فیلدها را به دقت تکمیل نموده و سپس روی گزینه ارسال اطلاعات کلیک نمایید.