• تابستانی خنک با تجهیزات سرمایشی KNP
  • آتاپایپ ، نگین صنعت آذربایجان
  • خسرویت ، دوست دار محیط زیست
  • خسرو نیکو پلاست نیک اندیش خلاق
  • کیفیت نیکو پلاست حاصل نیک اندیشی ماست
  • شماره پیام کوتاه گروه صنعتی خسرو نیکو پلاست : 3000568181
  • آتابای ، ارزشی ماندگار
  • جنس فروخته شده، پس گرفته می شود.

فرم نظرسنجی

فرم نظرسنجی
نام شرکت/موسسه/فروشگاه/سازمان/اداره : نام و نام خانوادگی تکمیل کننده فرم :  
نوع فعالیت : نوع فعالیت دولتی :
شهر : نشانی :
تلفن ثابت (با ذکر کد) : فکس (با ذکر کد) :
آدرس ایمیل : تاریخ آخرین خرید محصولات این شرکت :
از چه طریقی با گروه صنعتی خسرو نیکو پلاست آشنا شده اید؟ :
میزان آشنایی کلی با شرکت و محصولات آن :
میزان آشنایی شما با نمایندگیهای ما :
تعداد نمایندگیها و پوشش آنها در استان :
کیفیت لوله ها :
کیفیت اتصالات :
تنوع تولیدات :
قیمت محصولات :
محصولات نیاز مصرف کننده را تامین می کند :
نحوه بسته بندی محصولات :
اطلاعات درج شده روی محصولات به لحاظ کاربری :
قابل تمیز بودن محصولات از نامهای مشابه :
نحوه برخورد پرسنل فروش با مشتری :
فاصله زمانی درخواست قیمت و دریافت پیش فاکتور :
فاصله زمانی سفارش و درسافت محصولات :
چگونگی انجام به موقع فعالیتهای توافق شده :
سطح دانش فنی و توانایی مسئولین فروش :
وضوح پاسخ های داده شده :
زمان انتظار جهت پاسخگویی به مشتریان :
نحوه حمل و نقل و بارگیری و تحویل محصولات :