• تابستانی خنک با تجهیزات سرمایشی KNP
  • آتاپایپ ، نگین صنعت آذربایجان
  • خسرویت ، دوست دار محیط زیست
  • خسرو نیکو پلاست نیک اندیش خلاق
  • کیفیت نیکو پلاست حاصل نیک اندیشی ماست
  • شماره پیام کوتاه گروه صنعتی خسرو نیکو پلاست : 3000568181
  • آتابای ، ارزشی ماندگار
  • جنس فروخته شده، پس گرفته می شود.

همایش های برگزار شدهاسپانسری گروه صنعتی خسرو نیکو پلاست از موسیقی آذری برای حمایت از زلزله زدگان آذربایجان
کنسرت بزرگ جناب آقای مسعود فلاح در حمایت از مردم زلزله زده آذربایجان
۱۳۹۱/۷/۲۵ ادامه مطلب