• تابستانی خنک با تجهیزات سرمایشی KNP
  • آتاپایپ ، نگین صنعت آذربایجان
  • خسرویت ، دوست دار محیط زیست
  • خسرو نیکو پلاست نیک اندیش خلاق
  • کیفیت نیکو پلاست حاصل نیک اندیشی ماست
  • شماره پیام کوتاه گروه صنعتی خسرو نیکو پلاست : 3000568181
  • آتابای ، ارزشی ماندگار
  • جنس فروخته شده، پس گرفته می شود.

اخباربازدید جمعی از کارشناسان و صاحب نظران عرصه نظام مهندسی استان
بازدید جمعی از کارشناسان و صاحب نظران عرصه نظام مهندسی استان
۱۳۹۰/۱۰/۲۰ ادامه مطلب
اولین محموله صادراتی لوله های 5 لایه آتا پایپ
اولین محموله صادراتی لوله های 5 لایه آتا پایپ در تاریخ 28/10/1390 به بازارهای اروپائی ارسال گردید که این مهم ،جزء استراتژیهای توسعه بازار این گروه صنعتی برای رقابت در بازارهای جهانی می باشد را به تمام اعضای این مجموعه تبریک عرض می نمائیم.
۱۳۹۰/۱۰/۲۸ ادامه مطلب
«  1 2 3  »