• تابستانی خنک با تجهیزات سرمایشی KNP
  • آتاپایپ ، نگین صنعت آذربایجان
  • خسرویت ، دوست دار محیط زیست
  • خسرو نیکو پلاست نیک اندیش خلاق
  • کیفیت نیکو پلاست حاصل نیک اندیشی ماست
  • شماره پیام کوتاه گروه صنعتی خسرو نیکو پلاست : 3000568181
  • آتابای ، ارزشی ماندگار
  • جنس فروخته شده، پس گرفته می شود.

اهداف و چشم اندازها

اهداف و چشم اندازها

بالابردن کیفیت و دقت در تولید ، بزرگترین هدف خسرو نیکو پلاست به شمار می آید .
گروه صنعتی خسرو نیکو پلاست افتخار می كند كه با دانش تخصصی بالا ، خطوط توليدی پيشرفته و منعطف ، زنجيره ای از سازندگان توانا، سرمايه های انسانی با انگيزه ، خلاق ، متخصص و مسئوليت پذير ، ‌كسب و كار خود را به طور مستمر بهبود داده و تمام فرايندهای خود را در جهت جلب رضايت ذينفعان ، ارتقاء صنعت كشور و حفظ محيط زيست توسعه می دهد.
کیفیت برتر ، ادعای ما نیست اعتبار ماست

بازگشت