• تابستانی خنک با تجهیزات سرمایشی KNP
  • آتاپایپ ، نگین صنعت آذربایجان
  • خسرویت ، دوست دار محیط زیست
  • خسرو نیکو پلاست نیک اندیش خلاق
  • کیفیت نیکو پلاست حاصل نیک اندیشی ماست
  • شماره پیام کوتاه گروه صنعتی خسرو نیکو پلاست : 3000568181
  • آتابای ، ارزشی ماندگار
  • جنس فروخته شده، پس گرفته می شود.

پیام مدیریت

پیام مدیریت

پس از حمد و سپاس بی کران نسبت به الطاف سبحان که ما را همیشه و در همه حال شامل رحمت خویش قرار داده است تا بتوانیم در راستای سیاست های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ایران که منوط بر رشد و توسعه اقتصادی ، افزایش تولید ملی ، اشتغال زایی پایدار و انتقال دانش فنی به نسل آینده با هدفمندی توسعه صادرات کشور است گامی به جلو برداریم و شکرگذار باشیم . بی تردید جایگاهی که هم اکنون با سرافرازی در آن قرار داریم مدیون همت بلند فرزندان این مرز و بوم است که شبانه روز در این راه تلاش می کنند تا چرخ صنعت کشورشان هر روز بهتر از پیش بچرخد .

بازگشت