• تابستانی خنک با تجهیزات سرمایشی KNP
  • آتاپایپ ، نگین صنعت آذربایجان
  • خسرویت ، دوست دار محیط زیست
  • خسرو نیکو پلاست نیک اندیش خلاق
  • کیفیت نیکو پلاست حاصل نیک اندیشی ماست
  • شماره پیام کوتاه گروه صنعتی خسرو نیکو پلاست : 3000568181
  • آتابای ، ارزشی ماندگار
  • جنس فروخته شده، پس گرفته می شود.

دفتر فنی و مهندسی

دفتر فنی و مهندسی گروه صنعتی خسرو نیکو پلاست

دفتر فنی و مهندسی گروه صنعتی خسرو نیکو پلاست
این دفتر متشکل از گروه مهندسین مجرب و کادر فنی، با سالها تجربه در امر طراحی و نظارت سیستم های نوین گرمایشی، سرمایشی و تحقیقات آماده تهیه نقشه های گرمایش و سرمایش از کف، نظارت بر نحوه اجرای سیستم گرمایش از کف و رادیاتور، تست نهایی لوله ها، مشاوره در امر طراحی و نظارت و اجرای صحیح ساختمان ها، لوله و اتصالاتU.P.V.C لوله اتصالات الیاف سیمانی و ورق های آرواز می باشد. همچنین این گروه با سالها تجربه و تحقیق در امر آموزش نحوه اجرای سیستم گرمایش و سرمایش و کار با دستگاه پرسی، آماده آموزش مجریان عزیز و اخذ گواهی نامه مهارت از فنی و حرفه ای می باشد.
 
 
 
سیستم گرمایش کفی آتا پایپ
در بین تمام سیستم های گرمایشی موجود در دنیا مطبوع ترین نوع گرما، گرمای تولید شده در سیستم های گرمایش از کف می باشد. لذا در دنیای امروز که تمام منابع طبیعی رو به کاهش می باشد و بحث بهینه سازی مصرف انرژی حائز اهمیت گشته، با استفاده از سیستم نوین گرمایش از کف آتاپایپ بیش از 40% ذخیره انرژی خواهیم داشت. فاصله لوله ها و آرایش قرارگیری آنها و دمای آب ورودی سیستم پارامترهایی هستند که با شرایط طرح در مرحله طراحی توسط دفتر فنی و مهندسی خسرو نیکو پلاست با نرم افزارهای کامپیوتری محاسبه می شود.
 
چگونگی عملکرد سیستم گرمایش کفی آتا پایپ
در سیستم گرمایش کفی آب گرم درون لوله های آتاپایپ جریان می یابد. این لوله ها که به صورت شبکه ای در زیر کف پوش ساختمان نصب شده اند حرارت را به روش همرفت و تابش به سمت بالا منتشر می کنند. بدلیل نصب یکنواخت و محاسبه شده لوله ها در سراسر کف ساختمان توزیع و انتقال گرما بصورت یکسان و یکنواخت انجام می گیرد. در این سیستم گرمای کف ساختمان تا 29 درجه سانتی گراد خواهد بود و آب گرم درون لوله ها با دمای 60 درجه توسط موتورخانه مرکزی و یا با پکیج های دیواری یا زمینی تامین خواهد شد.
تست سیستم لوله کشی آتاپایپ
از نکات مهم پس از نصب کامل سیستم لوله کشی، تست آن می باشد. تا از صحت ارتباط لوله و اتصالات اطمینان حاصل گردد. از فشار سنجی استفاده کنید که فشار ماکزیمم آن حداقل 16 بار و دقت آن حداقل 1/0 بار باشد. فشارسنج را پایین ترین نقطه سیستم لوله کشی نصب نمائید.
1-  تست مقدماتی: فشار سیستم را به 15 بار برسانید و 30 دقیقه صبر کنید اگر پس از این مدت افت فشار کمتر از 6/0 بار باشد و هیچگونه نشتی مشاهده نگردد این مرحله مورد تائید است.
2- پس از تائید مرحله اول به سیستم 10 دقیقه استراحت دهید و مجددا فشار سیستم را به 15 بار برسانید و 30 دقیقه صبر کنید. اگر پس از این مدت افت فشار کمتر از 6/0 بار باشد و هیچ نشتی مشاهده نگردد این مرحله مورد تائید است.
3- تست نهایی: بلافاصله پس از تائید تست مقدماتی و قبل از اینکه سیستم امکان استراحت پیدا کند فشار را به 15 بار برسانید. اگر پس از دو ساعت افت فشار کمتر از 2/0 بار باشد و هیچگونه نشتی مشاهده نگردد تست نهایی مورد تائید است. 

بازگشت