• تابستانی خنک با تجهیزات سرمایشی KNP
  • آتاپایپ ، نگین صنعت آذربایجان
  • خسرویت ، دوست دار محیط زیست
  • خسرو نیکو پلاست نیک اندیش خلاق
  • کیفیت نیکو پلاست حاصل نیک اندیشی ماست
  • شماره پیام کوتاه گروه صنعتی خسرو نیکو پلاست : 3000568181
  • آتابای ، ارزشی ماندگار
  • جنس فروخته شده، پس گرفته می شود.

تولیدات آتی

تجهیزات گرمایشی و سرمایشی K.N.P

تجهیزات گرمایشی K.N.P
تجهیزات گرمایشی K.N.P از نوع کندانسینگ می باشد که یکی از مجهزترین محصولات گرمایشی در جهان با طراحی و قطعات سفارشی از اورپا می باشد. K.N.P با راندمان بیش از 100% اطمینان خاطر شما را با استفاده از تکنولوژی های نوین و مطابق با آخرین استانداردهای روز دنیا فراهم آورده است.
تجهیزات سرمایشی K.N.P
تجهیزات سرمایشی K.N.P نیاز سرمایشی شما را به کمک سیستم سرمایش از کف در ساختمان تامین خواهد کرد.
این تجهیزات نوین علاوه بر کاهش مصرف انرژی در ساختمان دارای راندمان بسیاری بوده و ابعاد کوچک آن فضای کمتری را خواهد داشت.

بازگشت

تجهیزات گرمایشی خورشیدی

یکی دیگر از افتخارات بزرگ گروه صنعتی خسرو نیکو پلاست می باشد که در دستان توانمند صنعتگران آذربایجان مراحل تحقیق و توسعه را طی می کند. این گروه صنعتی با بهره گیری از نیروهای خلاق و با تجربه مهندسی و فناوری های روز جهان پا به عرصه تولید این محصولات می گذارد، چرا که خورشید یکی از مهم ترین منابع انرژی جهان خلقت می باشد.
که از هر 2 میلیارد واحد انرژی تولید شده توسط آن تنها یک واحد انرژی صرف گرمایش زمین می گردد اما موضوع کاهش منابع طبیعی موجود در زمین و تمام شدن عمر بسیاری از این ذخایر و آلودگی های حاصل از استفاده این منابع بر زیست محیط که خطرات جدی برای نسل بشر آینده ایجاد می کند ما را بر آن داشت که راه حل جدیدی جهت تامین نیازهای گرمایشی ساختمان ها و بهره گیری از این منبع عظیم انرژی خورشید ارائه دهیم.
ما با اتکا به علم و دانش و سرمایه گرانقدر نیروی انسانی راه حل جدیدی برای صرفه جویی اقتصادی در ایران سربلند فراهم آوردیم.
 

کلکتورهای خورشیدی:
این کلکتورها مطابق با شرایط اقلیمی کشور ایران در حال طراحی و تولید می باشد.
همچنین این کلکتورها در ابعاد و اجزاء مختلف با کارائی بالا می باشد.
 

مبدل ذخیره گرمایش خورشیدی:
برای استفاده صحیح از سیستم گرمایش خورشیدی در کنار پانل های خورشیدی نیاز به یک مبدل ذخیره کننده نیز هست تا این مبدل ذخیره بتواند در ساعاتی که نور خورشید هست انرژی برگرفته از خورشید را ذخیره کند تا بتوان در شب از انرژی ذخیره شده استفاده کرد.

بازگشت