• تابستانی خنک با تجهیزات سرمایشی KNP
  • آتاپایپ ، نگین صنعت آذربایجان
  • خسرویت ، دوست دار محیط زیست
  • خسرو نیکو پلاست نیک اندیش خلاق
  • کیفیت نیکو پلاست حاصل نیک اندیشی ماست
  • شماره پیام کوتاه گروه صنعتی خسرو نیکو پلاست : 3000568181
  • آتابای ، ارزشی ماندگار
  • جنس فروخته شده، پس گرفته می شود.

اخبار

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی های صنعت ساختمان ایران - تهران

گروه صنعتی خسرو نیکو پلاست همچون سال های گذشته بصورت فعال در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان ایران - تهران حضور به هم خواهد رساند. لذا از کلیه هموطنان عزیز بخصوص مشتریان، نمایندگان و علاقمندان دعوت بعمل می آید تا با حضور خود در غرفه گروه صنعتی خسرو نیکوپلاست ضمن بازدید از آخرین دستاوردهای خسرو نیکو پلاست با پیشنهادات و نظرات سازنده خود ما را در ادامه راه تولید و شکوفایی یاری نمایید.
 
 

بازگشت